Gloria CM EX  - מרסס פעולה כפולה

Gloria CM EX - מרסס פעולה כפולה

מרסס מקצועי עם פעולה כפולה אשר חוסכת בזמן ומאמץ !

כאשר גם בשלב הלחיצה וגם בשחרור הידית נוצרת פעולת התזה המקצרת את הזמן בין ריסוס לריסוס וגם חוסכת אנרגיה !

 

מיכל חזק מאוד , יציב בעמידה , גוף איכותי לאורך זמן , סימון נוזלים עד 500 מ"ל , דיזה הניתנת לכיוון פיזור הנוזל.

גודל